Banner image

Aflossingsvrije hypotheek

Met de aflossingsvrije hypotheek biedt Woonnu een geschikte oplossing, die in specifieke situaties goed past binnen de mogelijkheden van je klant en aansluit bij zijn of haar wensen: lagere maandlasten, omdat er geen verplichte maandelijkse aflossing is gedurende de looptijd van de lening.


Productinformatie

Voor wie?

Een (deels) aflossingsvrije hypotheek is een geschikte hypotheekvorm als je klant:

 • op de einddatum van de lening voldoende vermogen heeft om de lening ineens en volledig af te lossen.
  gelijkblijvende bruto maandlasten wil gedurende een rentevaste periode.
 • in staat is om op de einddatum het openstaande bedrag van de lening te herfinancieren (op basis van huidig inzicht in hun financiële situatie).
 • bereid is om de aflossing van de lening op de einddatum te voldoen uit verkoop van de woning.
 • geen fiscaal overgangsrecht heeft en/of afziet van de aflossingsverplichting gedurende de looptijd, maar in plaats daarvan lagere maandlasten wensen.
Voor wie niet?

Een aflossingsvrije hypotheek is niet geschikt als je klant:

 • verwacht dat hij/zij op de einddatum van de lening niet over voldoende vermogen beschikt om de lening ineens en volledig af te lossen.
 • op/vanaf de einddatum onvoldoende inkomen denkt te hebben om de aflossingsvrije lening te kunnen herfinancieren, maar de woning op dat moment nog niet wil verkopen.
 • geen fiscaal overgangsrecht heeft, maar wel fiscale aftrek van de hypotheekrente wenst.
Doelstelling doelgroep

Klanten die de laagst mogelijke maandlasten wensen gedurende de looptijd en daarom geen maandelijkse aflossing op de hypotheek willen doen.

Relevante kenmerken en financiële situatie doelgroep

Kenmerken

 • Starters met groeiperspectief in inkomen en/of vermogen (sparen/erfenis),
  Levensfase: 1-persoonshuishouden, jong gezin, startsalarissen. Lage maandlast is belangrijk, fiscale aftrek over de aflossingsvrije lening minder belangrijk.
 • Doorstromers en oversluiters
  Huishoudens met fiscaal overgangsrecht, die hiervan gebruik willen blijven maken. Goede verwachtingen om op de einddatum voldoende vermogen te hebben om de lening te kunnen aflossen en/of voldoende (pensioen)inkomen om de lening op de einddatum te kunnen herfinancieren.
 • Oudere oversluiters die beschikken over voldoende (pensioen)inkomen om de doorlopende lasten van de lening te blijven betalen. Klanten verwachten nog voor een bepaalde termijn in de woning te blijven wonen, deze termijn past bij de einddatum van de lening. Er is geen, of nog maar voor een korte periode resterende fiscale aftrek.

Financiële situatie

 • Heeft een bestendig inkomen, dat past binnen de Loan to Income (LTI)-normen van het fiscale regime dat van toepassing is (box 1/box 3).
 • Beschikt over voldoende vermogen om de resterende hypotheek op einddatum af te lossen, dan wel beschikt over voldoende inkomen om gedurende de looptijd vermogen op te kunnen bouwen.
 • Heeft op basis van het huidige inzicht in de toekomstige financiële situatie op de einddatum van de looptijd voldoende (pensioen)inkomen om de lening te herfinancieren.
Productkenmerken aflossingsvrije hypotheek
 • Een hypothecaire lening waarbij er gedurende de looptijd niet wordt afgelost, maar alleen rente wordt betaald.

Risico’s

 • Aan het einde van de looptijd moet je klant de hypotheek volledig aflossen:
  • Als je klant dit wil doen met de verkoopwaarde van de woning, bestaat het risico dat deze waarde te laag is. Je klant zal dan over andere eigen middelen moeten beschikken.
 • Als de rentevaste periode afloopt, kan de rente veranderen. En daarmee het bedrag dat je klant maandelijks betaalt. Als de rente op dat moment hoger is, dan stijgen de maandelijkse lasten. Bij een lagere rente kunnen de lasten juist dalen.
 • Je klant heeft geen recht op hypotheekrenteaftrek als hij/zij voor het eerst een hypotheek afsluit of na een looptijd van 30 jaar.

Aflossingsvrije Lening@2X

Distributie

Woonnu werkt voor de distributie van de aflossingsvrije hypotheek samen met intermediairs. Het product bieden we aan via onafhankelijke adviseurs met een directe aanstelling bij Woonnu. Tevens kunnen intermediairs die werken met aangesloten serviceproviders ook een Woonnu aflossingsvrije hypotheek aanvragen.

We verstrekken alleen hypotheken aan consumenten die hiervoor financieel advies hebben ingewonnen. Als de klant géén advies heeft gekregen, nemen wij de aanvraag niet in behandeling

Wijzigingen in distributie, acceptatievoorwaarden en/of kenmerken van onze producten

Al onze distributiepartners hebben toegang tot woonnu.nl/adviseur. Hier vind je informatie over onze producten en proposities, inclusief de daarvoor beoogde doelgroepen. Onze acceptatievoorwaarden vind je in de acceptatiegids. Via mailings en website houden we je op de hoogte van wijzigingen en aanvullingen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met ons. We helpen je graag.

Voorwaarden

Voor de voorwaarden waaronder je een aflossingsvrije hypotheek kunt sluiten voor je klant, verwijzen we graag naar de productkaart en de acceptatiegids.

Status van je ingediende aanvraag

Je kunt heel eenvoudig en veilig zelf hier de status van een hypotheekaanvraag opvragen. Vul je TP-nummer en het aanvraagnummer in. Dan zie je een overzicht van de huidige status van het dossier en welke stappen in het aanvraagproces nog doorlopen moeten worden. Maar ook welke dossierstukken al compleet zijn en welke nog ontbreken.


Hero Geschikt Annuiteit

Annuïteitenhypotheek

Met de annuïteitenhypotheek biedt Woonnu een geschikte oplossing voor klanten die bij aanvang van de hypotheek relatief lage netto maandlasten willen en die gedurende de rentevaste periode van hun lening gelijkblijvende bruto maandlasten wensen.


Hero Geschikt Lineair

Lineaire hypotheek

Met de lineaire hypotheek biedt Woonnu een geschikte oplossing voor klanten die hun lening(deel) gedurende de looptijd met vaste bedragen per maand willen aflossen en gedurende de looptijd afnemende maandlasten wensen.