Banner image

Annuïteitenhypotheek

Met de annuïteitenhypotheek biedt Woonnu een geschikte oplossing voor klanten die bij aanvang van de hypotheek relatief lage netto maandlasten willen en die gedurende de rentevaste periode van hun lening gelijkblijvende bruto maandlasten wensen.


Productinformatie

Voor wie?

Een annuïteitenhypotheek is een geschikte hypotheekvorm voor klanten die:

 • een relatief lage netto maandlast wensen gedurende de eerste helft van de looptijd van de hypotheek
 • verwachten de hogere netto maandlasten in de toekomst goed te kunnen betalen.
  een gelijkblijvende bruto maandlast wensen tijdens de rentevaste periode.
 • de hypotheek volledig wensen af te lossen door middel van een maandelijkse aflossing die steeds hoger wordt.
Voor wie niet?

Een annuïteitenhypotheek is niet geschikt voor klanten die:

 • gedurende de looptijd de hoofdsom zo snel mogelijk willen verlagen met maandelijkse aflossingen.
 • dalende maandlasten willen, naarmate het einde van de looptijd dichterbij komt.
 • niet maandelijks willen aflossen op de lening, maar op de einddatum van de lening deze in één keer willen aflossen.
Doelstelling doelgroep

Klanten die maandelijks op de lening willen aflossen, waarbij ze aan het begin van de lening weinig aflossen en naarmate de looptijd vordert steeds meer. De klant wil bij aanvang van de lening lage netto maandlasten en/of gedurende de rentevaste periode gelijke bruto maandlasten.

Relevante kenmerken en financiële situatie doelgroep

Kenmerken

 • Starters die lage (netto) maandlasten wensen tijdens de eerste helft van de looptijd van de hypotheek.
 • Klanten die een gelijkblijvende (bruto) maandlast tijdens de rentevaste periode belangrijk vinden.

Financiële situatie

 • Heeft een bestendig inkomen dat aansluit bij de lasten van de lening en past binnen de Loan to Income (LTI)-normen.
 • Klanten die verwachten de toekomstige hogere netto maandlasten vanuit hun inkomen of door het aanpassen van hun bestedingspatroon te kunnen dragen.
Productkenmerken annuïteitenhypotheek
 • Een hypothecaire lening waarbij gedurende de rentevaste periode de bruto maandlast gelijk blijft. Het aflossingscomponent is bij aanvang relatief laag, maar neemt gedurende de looptijd steeds sneller toe.
 • De rentecomponent in de maandlast is bij aanvang hoog, deze neemt gedurende de looptijd steeds sneller af. Hierdoor wordt de hypotheekrenteaftrek steeds lager en stijgt de netto maandlast.

Risico
Als de rentevaste periode afloopt, kan de rente veranderen. En daarmee het bedrag dat je klant maandelijks betaalt. Als de rente op dat moment hoger is, dan stijgen de maandelijkse lasten. Bij een lagere rente kunnen de lasten juist dalen.


Annui╠Êtaire Lening@2X

Distributie

Woonnu werkt voor de distributie van de annuïteitenhypotheek samen met intermediairs. Het product bieden we aan via onafhankelijke adviseurs met een directe aanstelling bij Woonnu. Tevens kunnen intermediairs die werken met aangesloten serviceproviders ook een Woonnu annuïteitenhypotheek aanvragen.

We verstrekken alleen hypotheken aan consumenten die hiervoor financieel advies hebben ingewonnen. Als de klant géén advies heeft gekregen, nemen wij de aanvraag niet in behandeling

Wijzigingen in distributie, acceptatievoorwaarden en/of kenmerken van onze producten

Al onze distributiepartners hebben toegang tot woonnu.nl/adviseur. Hier vind je informatie over onze producten en proposities, inclusief de daarvoor beoogde doelgroepen. Onze acceptatievoorwaarden vind je in de acceptatiegids . Via mailings en website houden we je op de hoogte van wijzigingen en aanvullingen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met ons. We helpen je graag.

Voorwaarden

Voor de voorwaarden waaronder je een annuïteitenhypotheek kunt sluiten voor je klant, verwijzen we graag naar de productkaart en de acceptatiegids.

Status van je ingediende aanvraag

Je kunt heel eenvoudig en veilig zelf hier de status van een hypotheekaanvraag opvragen. Vul je TP-nummer en het aanvraagnummer in. Dan zie je een overzicht van de huidige status van het dossier en welke stappen in het aanvraagproces nog doorlopen moeten worden. Maar ook welke dossierstukken al compleet zijn en welke nog ontbreken.


Hero Geschikt Lineair

Lineaire hypotheek

Met de lineaire hypotheek biedt Woonnu een geschikte oplossing voor klanten die hun lening(deel) gedurende de looptijd met vaste bedragen per maand willen aflossen en gedurende de looptijd afnemende maandlasten wensen.


Hero Geschikt Aflossingvrij

Aflossingsvrije hypotheek

Met de aflossingsvrije hypotheek biedt Woonnu een geschikte oplossing, die in specifieke situaties goed past binnen de mogelijkheden van je klant en aansluit bij zijn of haar wensen: lagere maandlasten, omdat er geen verplichte maandelijkse aflossing is gedurende de looptijd van de lening.