Banner image

Lineaire hypotheek

Met de lineaire hypotheek biedt Woonnu een geschikte oplossing voor klanten die hun lening(deel) gedurende de looptijd met vaste bedragen per maand willen aflossen en gedurende de looptijd afnemende maandlasten wensen.


Productinformatie

Voor wie?

Een lineaire hypotheek is een geschikte hypotheekvorm voor klanten die:

 • dalende maandlasten wensen naarmate de looptijd vordert.
 • bij aanvang hogere lasten kunnen dragen.
 • de hypotheek gedurende de looptijd gelijkmatig willen aflossen.
 • de hypotheek geheel afgelost willen hebben op de einddatum.
Voor wie niet?

Een lineaire hypotheek is niet geschikt voor klanten die:

 • gelijkblijvende maandlasten wensen
 • gedurende de eerste helft van de looptijd lage netto maandlasten wensen
 • bij voorkeur niet maandelijks willen aflossen op de lening, maar deze willen aflossen aan het einde van de looptijd.
Doelstelling doelgroep

Klanten die de lening met vaste bedragen per maand versneld willen aflossen, zodat de maandlasten gedurende de looptijd van de lening dalen.

Relevante kernmerken en financiële situatie doelgroep

Kenmerken

 • Starters waarbij een van de partners in de toekomst minder wil gaan werken.
 • Oversluiters die hun oude spaar- of levenproduct willen vervangen door een product waarbij zowel de hoofdsom van de lening als de maandlast daalt.
 • 40’ers en 50’ers die vanaf hun pensioendatum een terugval in inkomen voorzien en gebaat zijn bij afnemende maandlasten.
 • Klanten die geen hypotheekrenteaftrek (meer) genieten en dit box 3 leningdeel versneld willen aflossen.

Financiële situatie

 • Klanten met ruim voldoende inkomen of met een uitgavepatroon waarbij de hogere aanvangslasten passen.
 • Er is een bestendig inkomen dat aansluit bij de lasten van de lening, en past binnen de Loan to Income (LTI)-normen.
 • De lagere maandlasten op termijn passen bij de financiële situatie die klant in de toekomst verwacht of wenst.
Productkenmerken lineaire hypotheek
 • Een hypothecaire lening die gelijkmatig met vaste bedragen per maand wordt afgelost, waardoor de maandlasten evenredig dalen gedurende de looptijd.
 • De lening kent bij aanvang hoge(re) maandlasten en lagere lasten richting het einde van de looptijd.

Risico
Als de rentevaste periode afloopt, kan de rente veranderen. En daarmee het bedrag dat je klant maandelijks betaalt. Als de rente op dat moment hoger is, dan stijgen de maandelijkse lasten. Bij een lagere rente kunnen de lasten juist dalen.


Lineaire Lening@2X

Distributie

Woonnu werkt voor de distributie van de lineaire hypotheek samen met intermediairs. Het product bieden we aan via onafhankelijke adviseurs met een directe aanstelling bij Woonnu. Tevens kunnen intermediairs die werken met aangesloten serviceproviders ook een Woonnu lineaire hypotheek aanvragen.

We verstrekken alleen hypotheken aan consumenten die hiervoor financieel advies hebben ingewonnen. Als de klant géén advies heeft gekregen, nemen wij de aanvraag niet in behandeling.

Wijzigingen in distributie, acceptatievoorwaarden en/of kenmerken van onze producten

Al onze distributiepartners hebben toegang tot woonnu.nl/adviseur. Hier vind je informatie over onze producten en proposities, inclusief de daarvoor beoogde doelgroepen. Onze acceptatievoorwaarden vind je in de acceptatiegids. Via mailings en website houden we je op de hoogte van wijzigingen en aanvullingen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met ons. We helpen je graag.

Voorwaarden

Voor de voorwaarden waaronder je een lineaire hypotheek kunt sluiten voor je klant, verwijzen we graag naar de productkaart en de acceptatiegids.

Status van je ingediende aanvraag

Je kunt heel eenvoudig en veilig zelf hier de status van een hypotheekaanvraag opvragen. Vul je TP-nummer en het aanvraagnummer in. Dan zie je een overzicht van de huidige status van het dossier en welke stappen in het aanvraagproces nog doorlopen moeten worden. Maar ook welke dossierstukken al compleet zijn en welke nog ontbreken.


Hero Geschikt Annuiteit

Annuïteitenhypotheek

Met de annuïteitenhypotheek biedt Woonnu een geschikte oplossing voor klanten die bij aanvang van de hypotheek relatief lage netto maandlasten willen en die gedurende de rentevaste periode van hun lening gelijkblijvende bruto maandlasten wensen.


Hero Geschikt Aflossingvrij

Aflossingsvrije hypotheek

Met de aflossingsvrije hypotheek biedt Woonnu een geschikte oplossing, die in specifieke situaties goed past binnen de mogelijkheden van je klant en aansluit bij zijn of haar wensen: lagere maandlasten, omdat er geen verplichte maandelijkse aflossing is gedurende de looptijd van de lening.