Banner image

Adviseer jij al over totale woonlasten?

Kijk jij bij de berekening van netto maandlasten alleen naar de rentelasten? Je klant is beter geholpen met inzicht in zijn totale woonlasten, rekening houdend met looptijdrente in plaats van aanvangsrente. Daarnaast beïnvloeden aflossing, hypotheekrenteaftrek en lagere energiekosten door verduurzamen de totale maandelijkse woonlasten.


Wat zijn totale woonlasten?

Onder totale woonlasten verstaan wij alle financiële uitgaven die je klant heeft om te wonen. We kijken hierbij naar de vaste en variabele netto woonlasten, dus wat je klant écht moet betalen uit het inkomen. Vaak zijn dit maandelijkse kosten, maar ook de woonlasten die niet maandelijks gemaakt worden, hebben invloed op het beschikbare budget van je klant.

Hierbij denken we in ieder geval aan: 

  • bruto hypotheeklasten
  • hypotheekrenteaftrek
  • effect eigenwoningforfait
  • energiekosten 

Jeroen Strumpel, distributiemanager bij Woonnu, geeft aan: "Het is belangrijk dat niet alleen de hypotheeklasten, maar de totale woonlasten bij de bestedingsruimte van jouw klant passen. Deze vormen namelijk een aanzienlijk deel van het besteedbare inkomen. Het is goed om hierbij rekening te houden met het verloop van de hypotheeklasten tijdens de looptijd van de hypotheek. En met de besparing op energiekosten door het verduurzamen van het huis".


Looptijdrente in plaats van aanvangsrente

We zien regelmatig dat bij de keuze van een geldverstrekker de rentetarieven vergeleken worden op basis van de aanvangsrente. Maar op die manier wordt er geen rekening gehouden met het wegvallen van de renteopslagen tijdens de looptijd van de hypotheek. Door (extra) af te lossen en door een hogere woningwaarde daalt bij Woonnu de rente automatisch bij het bereiken van een lagere risicoklasse. Dit geldt voor lineaire en annuïtaire hypotheken. Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt er tijdens de looptijd niet afgelost. Voor hypotheken met NHG hanteert Woonnu één tarief. Voor deze hypotheken geldt daarom geen automatische rentedaling.

Bij looptijdrente wordt gekeken naar de rente tijdens de hele looptijd van de hypotheek. Hierbij wordt wél rekening gehouden met de automatische rentedaling.


Dit geeft jouw klant een veel beter beeld van de rentelasten. Daarom kun je bij de selectie van een geldverstrekker beter kijken naar de looptijdrente in plaats van de aanvangsrente. Op looptijdrente.nl vind je meer informatie. Je kunt hier voor je klant ook de rentebesparing en maandlasten berekenen. En als je er dan toch bent, kijk dan meteen even naar onze positie voor energielabel A met een rentevaste periode van 10 en 20 jaar. Overigens bieden we alle rentevaste periodes aan tussen 1 en 30 jaar. Zowel de looptijdrente en de oplopende rentekorting die wij hanteren vanaf energielabel B, verlagen de hypotheeklasten tijdens de looptijd van de hypotheek.

Ons advies is om samen met je klant een inschatting te maken van de totale woonlasten. Zo komt hij niet voor verrassingen te staan en is het effect van de looptijdrente en de getroffen verduurzamingsmaatregelen op zijn totale woonlasten zichtbaar. Nu en in de toekomst.

De toekomst is nu. 
Daarom nu. Woonnu.