Banner image

Een kijkje in de funding keuken van Woonnu

De hypotheekverstrekker die duurzaam wonen voor iedereen haalbaar en betaalbaar wil maken, zo staat Woonnu bekend. Iets minder bekend is wie er achter Woonnu zit(ten). En hoe het zit met funding van Woonnu. Met dit blog geven we jullie een kijkje in onze funding keuken!


Woonnu: een hybride regieplatform

In het verleden werd nog meer dan 80% van de hypotheken verstrekt door grote banken. Sinds 2013 zien we dat het aantal niet-bancaire hypotheekverstrekkers hard groeit. Er zijn hypotheekverstrekkers die samenwerken met pensioenfondsen en verzekeraars (regiepartijen) en er zijn hypotheekverstrekkers die gefinancierd worden door (buitenlandse) investeerders.


Ondanks het feit dat Woonnu onderdeel is van Nationale-Nederlanden Bank, is Woonnu zelf geen bank en trekt het dus niet op eenzelfde manier financiering aan. We bieden als platform institutionele investeerders de mogelijkheid in de Nederlandse hypotheekmarkt te beleggen. In dat opzicht is Woonnu niet anders dan een groot aantal andere hypotheekverstrekkers.

 

Hendrik Jan Luikinga, CIO Woonnu vertelt: “Waar wij ons in onderscheiden is dat Woonnu onderdeel is van NN Group. We ontvangen een deel van de financiering van NN Group. Hierdoor zijn we niet alleen afhankelijk van financiering van externe partijen. Dit is de reden dat we de term ‘hybride regieplatform’ gebruiken: om te benadrukken dat we de kracht van de balans van één van de grootste financiële instellingen in Nederland aanvullen met de financiering van andere institutionele investeerders.”


Wie investeert in Woonnu?

Via Woonnu krijgen investeerders de mogelijkheid om te investeren in Nederlandse hypotheken en tegelijkertijd bij te dragen aan de financiering van de verduurzaming van de Nederlandse woningmarkt.


Wij werken samen met een aantal grote institutionele investeerders uit zowel binnen- als buitenland. Hierbij gaan we heel selectief te werk. We kijken vooral naar de professionaliteit, ervaring en betrouwbaarheid van de investeerder. Het betreft alleen partijen die onder toezicht staan van de Europese of lokale toezichthouders die in lijn met Europese toezichthouders opereren. Investeerders moeten onze propositie volledig onderschrijven en dus actief bij willen dragen aan de verduurzaming van de Nederlandse woningmarkt. Vaak hebben ze ook al een diepgaande kennis van de Nederlandse woningmarkt en veel ervaring met het beleggen in hypotheken.


De AFM kijkt bij het toekennen van de vergunning aan hypotheekverstrekkers ook naar de manier waarop de afspraken met externe investeerders vastgelegd zijn. Ook wij vinden dit erg belangrijk. Gaan we met een investeerder in zee, dan doen we dat voor de lange termijn en dan wordt er in een overeenkomst vastgelegd:

  • welke activiteiten Woonnu verricht namens de investeerder;
  • aan welke voorwaarden de verstrekte Woonnu hypotheken dienen te voldoen;
  • welke verplichtingen de investeerder heeft m.b.t. het verstrekken van financiering, nu en in de toekomst.

Buitenlandse investeerders zijn al jarenlang actief op de Nederlandse woningmarkt. Ze beschikken over zeer veel ervaring, zijn bekend met onze markt en hypotheekproducten. Als hybride regiepartij kunnen we deze investeerders makkelijk, goedkoop en direct toegang geven tot de markt. Hierdoor is de concurrentie en het productaanbod toegenomen, wat uiteindelijk voor jouw klant positief is.


Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen

We zien de samenwerking met onze externe financiers als een meerjarig partnership. Een belangrijke reden waarom investeerders voor ons kiezen is onze missie: de Nederlandse woningmarkt verduurzamen om zo bij te dragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Dát, in combinatie met het onderdeel zijn van NN Group, maakt Woonnu aantrekkelijk voor investeerders.


Het financieringsmodel van een regiepartij

Piet Hein Schram, Investment Professional bij Woonnu legt uit: “Woonnu is als hypotheekverstrekker verantwoordelijk voor het verstrekken van de lening aan de consument. Op basis van de investeringsdoelstellingen van de externe financier én de kenmerken van de lening (o.a. LtV en rentevaste periode), wijst Woonnu hypothecaire leningen aan investeerders toe. Deze financieringsstructuur, waarbij de verstrekte leningen als onderpand dienen voor de verkregen financiering, wordt vaak gebruikt bij regiepartijen, maar wordt ook vaak gebruikt in kapitaalmarkttransacties."

 

Piet Hein vervolgt: “Bij de financiering van Woonnu hypotheken gaat het echter om tweezijdige transacties. Dus tussen Woonnu en de investeerder. Dit is een groot verschil met op beurs genoteerde en vrij verhandelbare obligaties. Woonnu brengt investeerders een fee in rekening voor het verstrekken en beheren van de hypotheekportefeuille. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een bank die hypotheekleningen verstrekt, verdient Woonnu dus niet aan het verschil tussen de rente die zij de consument in rekening brengt en eventuele financieringskosten. Woonnu geeft deze marge aan de investeerder door.”


Woonnu beschikt als regieplatform niet over een bankbalans en kan dus niet zelf hypothecaire leningen financieren. We financieren onze hypotheken met geld van NN Group entiteiten en derde partijen. Daarom zijn we ook zo zorgvuldig bij de keuze van de investeerders met wie we samen willen werken. Dit zijn hele solide partijen, die complementair aan elkaar zijn.


Voordeel voor de klant

Er zijn meerdere voordelen van de manier waarop Woonnu financiering aantrekt. We combineren financiering van verschillende soorten partijen. Door de financiering van externe partijen te combineren met financiering vanuit ons moederbedrijf NN Group, zijn we in staat om een scherpe rente en rentekorting vanaf label B te bieden aan jouw klant. Het stelt ons ook in staat om jouw klant aantrekkelijke hypotheekvoorwaarden te bieden, zoals korte en lange rentevaste periodes. Het gecombineerde financieringsmodel zorgt er daarnaast voor dat we voldoende gefinancierd zijn, om zo de continuïteit van Woonnu te waarborgen.


De duurzame toekomst

De markt voor verduurzaming ontwikkelt zich erg snel. Wij verwachten in de komende jaren ook nog veel productontwikkeling, om zodoende aantrekkelijk te blijven voor klanten en, om samen met onze klanten en investeerders, een bijdragen te kunnen blijven leveren aan het verduurzamen van de Nederlandse woningmarkt.


We hopen je met dit blog een kijkje te hebben gegeven in onze funding keuken. Heb je nog vragen? Stel ze gerust! Mail ons op sales@woonnu.nl.

 

 

Hendrik Jan Luikinga (CIO Woonnu) en Piet Hein Schram (Investment Professional)

 

 

De toekomst is nu.
Daarom nu. Woonnu