Banner image

Verduurzamen financieren? Zeker!

Je huis verduurzamen en dit meefinancieren bij aankoop of oversluiten? Als de maatregelen en kosten al bekend zijn, is een energiebesparende voorziening (EBV) handig. Is er tijdens de hypotheekaanvraag nog onzekerheid? Reserveer dan een energiebespaarbudget (EBB). 


Zo zet je energiebesparende voorzieningen (EBV) en het energiebespaarbudget (EBB ) handig in voor jouw klant.

Verduurzamen meenemen in je adviesgesprek? Natuurlijk! Daar hebben we het al eerder over gehad. Je klant weet bij de hypotheekaanvraag nog niet altijd of hij het huis wil verduurzamen. Laat staan hoe. Toch is het adviesgesprek met jou voor hem wel hét moment om daarbij stil te staan. Het eventueel meefinancieren van energiezuinig wonen is namelijk een belangrijk onderdeel van de hypotheekaanvraag. Energiebesparende voorzieningen (EBV) en het energiebespaarbudget (EBB) zijn handige financieringsmogelijkheden om een huis bij aankoop, of bij verhogen of oversluiten van de hypotheek, duurzaam te maken. Maar hoe zet je dit handig in?


Hoe groen is je klant en moet zijn huis worden?

De eerste stap is de verduurzamingsbehoefte van je klant in kaart brengen. Jij als adviseur kan hierbij helpen door te checken hoe ‘groen’ je klant is en zijn huis moet worden. Steeds vaker willen huiseigenaren verduurzamen om het woongenot te verhogen, te besparen op de energierekening en bij te dragen aan een beter milieu en de energietransitie.

Wil je klant verduurzamen, maar weet hij tijdens de hypotheekaanvraag nog niet precies hoe en wat? Help hem dan op weg met de verduurzamingscheck van Woonnu. Zo breng je samen de mogelijkheden, investering en terugverdientijd snel in kaart. Onze verduurzamingspartner Susteen biedt jouw klant, na een huisbezoek, een verduurzamingsrapport op maat aan. Hierdoor heeft hij zekerheid. Het rapport biedt namelijk garantie op de exacte investering en het te behalen energielabel. Susteen kan de maatregelen eventueel ook uitvoeren en helpen met het aanvragen van subsidies voor energiebesparende maatregelen.

 

De volgende vraag is of je klant het verduurzamen zelf wil betalen of een lening wil afsluiten voor het verduurzamen van zijn huis. In dat geval is het meefinancieren ervan in de hypotheek met energiebesparende voorzieningen of een energiebespaarbudget een logische stap. Maar hoe zet je deze handig in en wat zijn de verschillen?


Energiebesparende voorzieningen (EBV)

Deze voorzieningen zijn bestemd voor klanten die bij de hypotheekaanvraag al weten welke maatregelen ze door willen voeren en wat de kosten zijn. De waarde van de energiebesparende maatregelen wordt opgenomen in de waarde van de woning na verbouwing.

Financiering

Er mag maximaal 6% boven de woningwaarde na verbouwing (inclusief EBV) gefinancierd worden.
Bij het aanvragen of verhogen van een hypotheek kan bij het vaststellen van de financieringslast maximaal € 9.000,- buiten beschouwing worden gelaten voor het treffen van energiebesparende voorzieningen¹. Dit geldt voor iedereen met een toetsinkomen van minimaal € 33.000,-. Voor energieneutrale² huizen is dit maximaal € 15.000,- en voor nul-op-de-meter woningen , met een energieprestatiegarantie voor ten minste tien jaar, ten hoogste € 25.000,-.

Door gebruik te maken van de bovenstaande verruimingen, kun je de verduurzamingswensen van je klant eenvoudig meenemen in de financiering. Woonnu biedt zowel voor hypotheken met als zonder NHG de mogelijkheid EBV en EBB mee te nemen in de financiering. Dit is lang niet bij alle geldverstrekkers het geval, dus wel iets om bij de aanvraag op te letten.

Onderdeel van taxatierapport

De kosten voor het treffen van energiebesparende maatregelen moeten blijken uit het taxatierapport. Of uit een specificatie van de klant bestaande uit een lijst met de voorgenomen energiebesparende voorzieningen, inclusief kosten per maatregel.

Nieuwbouw

Wil je klant een energiezuinig huis bouwen door aanvullende energiebesparende voorzieningen aan te brengen aan zijn nieuwbouwwoning? En is het huis niet energieneutraal of nul-op-de-meter? Dan moet bij de financiering deze aanvullende voorzieningen blijken uit een meerwerkovereenkomst.


Energiebespaarbudget (EBB)

Wil je klant de aangekochte woning wel verduurzamen, maar weet hij bij de hypotheekaanvraag nog niet precies wat hij wil doen? Of stelt hij de beslissing liever uit tot na de drukke aankoopperiode? Dan is het handig om een energiebespaarbudget te reserveren. Er staat dan maximaal € 9.000,- klaar om het huis het jaar erna te verduurzamen. Je klant heeft hier namelijk 12 maanden de tijd voor.

Ook dan zijn de verduurzamingscheck en het rapport-op-maat van Susteen handige hulpmiddelen om de no regret maatregelen te bepalen en uit te laten voeren. Zo heeft je klant snel meer wooncomfort en een lagere energierekening. Bovendien zijn de investeringskosten van veel verduurzamingsmaatregelen eenvoudig terug te verdienen.

Geen onderdeel van taxatierapport

Met een energiebespaarbudget voorkom je dat jouw klant achteraf spijt krijgt dat hij het verduurzamen niet in de financiering heeft opgenomen. Er is in tegenstelling tot EBV geen verbouwingsspecificatie nodig. Het huis verduurzamen kan dus zonder dat de verduurzamingsmaatregelen zijn vermeld in het taxatierapport.

Financiering

Voor het berekenen van de maximale hypotheek wordt bij het energiebespaarbudget gekeken naar de waarde van de woning vóór het uitvoeren van de maatregelen. Ook hierbij mag maximaal 6% boven de woningwaarde gefinancierd worden.

De regels voor de berekening van de maximale hypotheek verschillen dus. Bij EBV telt de woningwaarde ná de verbouwing. Bij EBB telt de waarde van het huis vóór de verbouwing. Wil je klant maar een paar kleine duurzame maatregelen treffen? Dan maakt dit verschil niet zo veel uit. De gewenste financiering blijft dan, zelfs met een lagere waarde van het huis makkelijk onder het maximum. Maar wil je klant zijn huis energieneutraal of nul-op-de-meter maken, dan is een hogere financiering nodig. En maakt het wel degelijk uit hoe hoog de hypotheek maximaal mag zijn. En of dit inclusief of exclusief de door te voeren maatregelen is.

Om de hypotheek passend te maken, is een combinatie van energiebesparende voorzieningen en energiebespaarbudget ook mogelijk. Dan telt de marktwaarde van de met EBV betaalde maatregelen mee, terwijl de met EBB te financieren voorzieningen buiten beschouwing worden gelaten. Deze combinatie vraagt wel een goede afstemming en op maat berekening van jou en je klant.

Depot

Zowel voor energiebesparende voorzieningen als voor het energiebespaarbudget geldt dat er voor de totale investering een depot wordt gemaakt. De nota’s kunnen worden gedeclareerd en bij uitbetaling controleert Woonnu of het te declareren bedrag is besteed aan energiebesparende voorzieningen. Het bedrag in depot dat niet is gebruikt voor energiebesparende voorzieningen wordt afgelost op de lening.


De verschillen op een rij

Energiebesparende voorzieningen (EBV) Energiebespaarbudget (EBB)
Koper weet bij hypotheekaanvraag welke verduurzamingsmaatregelen hij wil treffen. Koper wil verduurzamen, maar weet bij hypotheekaanvraag de te nemen maatregelen nog niet.
Onderdeel van taxatierapport / specificatie. Geen onderdeel van taxatierapport / specificatie.
Opgenomen in verbouwingsspecificatie. Geen verbouwingsspecificatie nodig.
Maximale hypotheek 106% woningwaarde na verbouwing. EBV is opgenomen in waarde na verbouwing. Maximale hypotheek 106% huidige woningwaarde vóór uitvoering maatregelen. EBB niet opgenomen in waarde na verbouwing.

 


Kortom

Het (deels) mee kunnen financieren van het verduurzamen van het huis met energiebesparende voorzieningen of een energiebespaarbudget, maakt voor jouw klant de drempel lager om bij aankoop van de woning of bij het verhogen of oversluiten van de hypotheek, te kiezen voor verduurzaming.

 

Hierbij is belangrijk dat je als adviseur inventariseert of alle te nemen maatregelen bij de hypotheekaanvraag bekend zijn. Is een nog onzeker? Dan is een combinatie van EBV en EBB misschien een goede keuze. Zo kun je wél de financiering maximaal rond krijgen, en toch flexibiliteit inbouwen wat betreft te kiezen no regret maatregelen. Sowieso zijn energiebesparende voorzieningen en het energiebespaarbudget onderwerpen waar jij als adviseur van grote toegevoegde waarde kunt zijn voor je klant.

Heb je vragen over het meenemen van verduurzamen in de financiering? Wij helpen je graag!

 

 

De toekomst is nu.
Daarom nu. Woonnu

 

¹ Indien het een aankoop van een woning betreft met een geldig energielabel van ten minste (A++) afgegeven voor 1 januari 2015 of een woning met een energie-index of een energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste 0,6 afgegeven voor 1 januari 2021, of een geldig energielabel (ten minste A+++) afgegeven na 1 januari 2021.
² Energie-index / energieprestatie-coëfficiënt (EPC) kleiner of gelijk aan 0 of met een maximaal primair fossiel energiegebruik kleiner of gelijk aan 0 kWh/m2 per jaar.