Banner image

Woonnu verruimt overbruggingskrediet naar 98%

Woonnu verruimt vanaf 25 januari het maximale overbruggingskrediet voor onverkochte woningen van 92,5% naar 98% van de marktwaarde! Voor verkochte huizen was het maximum al 98% van de verkoopprijs. We hopen dat we met deze verbetering jou en je klant nog beter van dienst kunnen zijn bij het financieel overbruggen van het oude naar het nieuwe huis.


Maximaal overbruggingskrediet onverkocht huis van 92,5% naar 98%

De overige voorwaarden blijven onveranderd. Zo is de verstrekking van een overbrugging alleen toegestaan bij het afsluiten van een Woonnu hypotheek. Een los overbruggingskrediet is niet mogelijk. Ook beoordelen we nog steeds of je klant de dubbele lasten tijdens de overbruggingsperiode kan dragen.

Ook de looptijd blijft gelijk:

  • tot 1 maand na oplevering van een nieuwbouw woning, of
  • tot oplevering van de verkochte woning als het een bestaand huis betreft
  • met een maximum van 24 maanden
  • in overleg is een verlenging mogelijk.

Meer informatie vind je in § 1.10 van onze acceptatiegids . We hopen dat we met deze verbetering jou en je klant nog beter van dienst kunnen zijn bij het financieel overbruggen van het oude naar het nieuwe huis.


Rentekorting vanaf energielabel B

Het verlagen van de energierekening én de waardestijging van het huis zijn belangrijke redenen voor consumenten om te verduurzamen. In de praktijk blijkt de besparing op de energierekening in veel gevallen een onzekere factor. Woonnu wil consumenten helpen tot actie over te gaan en biedt daarom bovenop de hulp bij het verduurzamen ook een rentekorting. Deze geldt vanaf energielabel B tijdens de hele looptijd en voor de volledige hypotheek. Daarnaast heeft de Woonnu hypotheek andere relevante kenmerken zoals automatische rentedaling bij een lagere risicoklasse.