Aflossingsvrije hypotheek

 • Je lost tijdens de looptijd niet af
 • Je betaalt tijdens de looptijd alleen rente
 • Je hebt een vast maandbedrag tot het einde van de rentevaste periode
 • Je kunt maximaal 50% van de marktwaarde je huis lenen met een aflossingsvrije hypotheek
 • Je bouwt geen vermogen op
 • Je lost aan het eind van de looptijd de volledige hypotheek in één keer af 

Wat zijn de risico’s?

 • Je moet aan het einde van de looptijd je hypotheek volledig aflossen óf verlengen:
  • Als je dit wilt doen met de verkoopwaarde van de woning, bestaat het risico dat deze waarde te laag is. Je zal dan over andere eigen middelen moeten beschikken.
  • Indien je de lening wilt verlengen, wordt je financieringsruimte opnieuw door de geldverstrekker berekend. Als het inkomen is gedaald of er sprake is van een pensioenuitkering, dan bestaat het risico dat de nieuwe hypotheek die je kunt krijgen lager is dan de bestaande hypotheek. Dit verschil moet je dan vanuit eigen middelen overbruggen.
 • Als de rentevaste periode afloopt, kan de rente veranderen. En daarmee het bedrag dat je maandelijks betaalt. Als de rente op dat moment hoger is, dan stijgen je maandelijkse lasten. Bij een lagere rente kunnen je lasten juist dalen.
 • Je hebt geen recht op hypotheekrenteaftrek als je voor het eerst een hypotheek afsluit of na een looptijd van 30 jaar.

Wanneer is deze hypotheekvorm voor mij geschikt?

 • Als je je maandlasten zo laag mogelijk wilt houden
 • Als je beschikt over voldoende vermogen of dit kunt opbouwen voor de volledige aflossing van de hypotheek op de einddatum
 • Als je een doorstromer bent die gebruik wilt maken van het overgangsrecht*
 • Als je zonder overgangsrecht bewust een lening in Box 3 wenst
 • Als je maximaal belastingvoordeel wilt en je eind 2012 al recht had op hypotheekrenteaftrek

*het overgangsrecht is op jouw situatie van toepassing als je op 31 december 2012 een hypotheek op je huis had (hoofdverblijf) en je deze oversluit naar een andere geldverstrekker. Dan mag je voor het bedrag van deze hypotheek de oude regels laten gelden en ben je niet verplicht om annuïtair of lineair af te lossen voor dat deel.

Bekijk de hypotheekvormen

Lineaire hypotheek

 • Je lost maandelijks een vast bedrag af
 • De rentekosten dalen iedere maand omdat de hypotheekschuld afneemt
 • Je hebt geen restschuld aan het einde van de looptijd
 • De totale lasten over de gehele looptijd zijn lager dan bij een annuïteiten hypotheek
 • In het begin heb je hogere maandlasten dan bij een annuïteiten hypotheek
Lees meer

Annuïteiten hypotheek

 • Je betaalt maandelijks een vast bedrag (zolang je rentetarief niet verandert)
 • Het maandbedrag bestaat uit een rentedeel en een aflossingsdeel. In het begin is het aflossingsdeel klein en het rentedeel groot. Geleidelijk wordt het rentedeel kleiner
 • Er is geen restschuld aan het einde van de looptijd
 • Door de hypotheekrenteaftrek heb je lagere nettolasten in het begin van de looptijd
 • De totale lasten over de hele looptijd zijn hoger dan bij een lineaire hypotheek
Lees meer

Waar kunnen we je mee helpen?

Helaas geen resultaten gevonden.