Annuïteiten hypotheek

 • Je betaalt maandelijks een vast bedrag (zolang je rentetarief niet verandert)
 • Het maandbedrag bestaat uit een rentedeel en een aflossingsdeel. In het begin is het aflossingsdeel klein en het rentedeel groot. Geleidelijk wordt het rentedeel kleiner
 • Er is geen restschuld aan het einde van de looptijd
 • Door de hypotheekrenteaftrek heb je lagere nettolasten in het begin van de looptijd
 • De totale lasten over de hele looptijd zijn hoger dan bij een lineaire hypotheek

Wat zijn de risico’s?

 • Je betaalt in de eerste jaren weinig aflossing en pas aan het einde van de looptijd is je hypotheek afbetaald. Mocht de hypotheek eerder eindigen, bijvoorbeeld als je het huis verkoopt, dan blijft er een schuld over. Dit kan een probleem zijn als de schuld op dat moment hoger is dan de waarde van je huis.
 • Als de rentevaste periode afloopt, kan de rente veranderen. En daarmee het bedrag dat je maandelijks betaalt. Als de rente op dat moment hoger is, dan stijgen je maandelijkse lasten. Bij een lagere rente kunnen je lasten juist dalen.
 • Je moet voldoen aan de fiscale eisen om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. Raadpleeg hier welke fiscale voorwaarden op jouw situatie van toepassing zijn en bespreek dit met je adviseur.

Wanneer is deze hypotheekvorm voor mij geschikt?

 • Als je het prettig vindt om maandelijks hetzelfde bedrag te betalen
 • Als je aan het begin van de looptijd lagere netto maandlasten wilt hebben
 • Als je optimaal gebruik wilt maken van de hypotheekrenteaftrek
 • Als je de hypotheek volledig afgelost wil hebben op de einddatum

Bekijk de hypotheekvormen

Lineaire hypotheek

 • Je lost maandelijks een vast bedrag af
 • De rentekosten dalen iedere maand omdat de hypotheekschuld afneemt
 • Je hebt geen restschuld aan het einde van de looptijd
 • De totale lasten over de gehele looptijd zijn lager dan bij een annuïteiten hypotheek
 • In het begin heb je hogere maandlasten dan bij een annuïteiten hypotheek
Lees meer

Aflossingsvrije hypotheek

 • Je lost tijdens de looptijd niet af
 • Je betaalt tijdens de looptijd alleen rente
 • Je hebt een vast maandbedrag tot het einde van de rentevaste periode
 • Je kunt maximaal 50% van de marktwaarde je huis lenen met een aflossingsvrije hypotheek
 • Je bouwt geen vermogen op
 • Je lost aan het eind van de looptijd de volledige hypotheek in één keer af 
Lees meer

Waar kunnen we je mee helpen?

Helaas geen resultaten gevonden.