Banner image

Verlenging looptijd bouwdepot verbouw van 6 naar 12 maanden

Vanaf 15 december is de looptijd van het bouwdepot voor verbouw verlengd van 6 naar 12 maanden! Een wens van adviseurs waar we graag aan tegemoet komen. Zo hebben je klant en de aannemer langer de tijd het huis duurzaam te verbouwen. Is de verbouwing nog niet klaar na 12 maanden? Dan kan het bouwdepot onder voorwaarden maximaal 12 maanden verlengd worden. De rentevergoeding stopt dan wel.


Depot vanaf € 5.001,-

Bij aanvragen zonder NHG wordt er geen depot aangehouden als het benodigde bedrag voor verbouwing lager is dan € 5.001,-. Dit betekent dat bedragen tot en met € 5.000,- bij het passeren meteen worden uitgekeerd (bouwdepot mandaat). Het is niet mogelijk om op verzoek van de klant het bedrag in depot te plaatsen. Bij aanvragen met NHG wordt, in verband met de voorwaarden en normen van NHG, altijd het hele bedrag van een verbouwing in depot gehouden.


Geld over in depot?

Als er na de verbouwing geld over is in het bouwdepot, dan wordt dit afgelost op de lening. Als de verbouwing klaar is, geeft je klant dit aan in Mijn Woonnu. We beëindigen dan het depot. Je klant kan dan ook aangeven op welk(e) leningdeel / leningdelen hij dat bedrag wil aflossen. Zodra we de aflossing verwerkt hebben, beëindigen we het bouwdepot. Kijk in de acceptatiegids voor meer informatie.


EBV en EBB

Natuurlijk is het ook mogelijk om voor je klant energiebesparende voorzieningen (EBV) of een energiebespaarbudget (EBB) mee te nemen in de hypotheekaanvraag!